(1)
Wierzchoń, P. Dychotomizacja Tematyczno-Desinencjonalna W świetle Algorytmicznej Koncepcji Opisu Deklinacyjnego. snp 2018, 59-87.