(1)
Puppel, S. Zarys Asonansowego Modelu piękna W Komunikacji Ludzkiej. snp 2018, 17-22.