(1)
Dyrlica, M. Piękno a Muzyka. Przyczynek Do rozważań Na Temat związku między pięknem a Prawdą. snp 2018, 67-78.