(1)
Rydz, A. Piękno pamięci W Dwudziestowiecznej Poezji Polskiej (rekonesans). snp 2018, 111-119.