(1)
Ciszek, H. Piękno "Na Wspak" – Przyczynek Do Tematu O pięknie W ujęciu Dekadentyzmu. snp 2018, 121-126.