(1)
Bogusz-Tessmar, P. Praxis chrześcijańska a piękno, Czyli Dlaczego można mówić, Iż Aleksy Karamazow Jest „pięknym człowiekiem”. snp 2018, 159-167.