(1)
Szymkowiak, E. Liminalność Natury Księcia Myszkina W kontekście Boskiego piękna Szwajcarskiej Przyrody (na Podstawie powieści "Idiota" F.M. Dostojewskiego). snp 2018, 169-174.