(1)
Kotkiewicz, A. "Piękny człowiek" Michaiła Zoszczenki. Wobec Socrealistycznej Kategorii wzniosłości. snp 2018, 175-184.