(1)
Szymonik, D. Etos piękna W twórczości Artystycznej Aleksandra Kuprina. snp 2018, 185-198.