(1)
Hrynkiewicz-Adamskich, B. Mitologem Trickstera W Staroruskiej Antroponimii Przechowany. snp 2018, 199-208.