(1)
Fedorushkov, Y. Analiza Semantyczna pojęcia „Красота” (na Podstawie tekstów „Żywej Etyki”). snp 2018, 209-228.