(1)
Bańczerowski, J. . AZJATYCKI PRZEŁOM W POZNAŃSKIEJ NEOFILOLOGII ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM SINOLOGII. snp 2019, 19, 25-37.