(1)
Kaus, J. ROLA KRYTYKI W KSZTAŁTOWANIU WIZERUNKU CZŁOWIEKA W INTERAKCJACH MIĘDZYOSOBOWYCH. snp 2019, 19, 61-70.