(1)
Kowalska-Szubert, A. GIN W BUTELCE LEJDEJSKIEJ. NIDERLANDZKIE POŻYCZKI JĘZYKOWE W POLSZCZYŹNIE I ICH POLA SEMANTYCZNE. snp 2019, 19, 95-102.