(1)
Puppel, S. . KRÓTKI ZARYS EWOLUCJI FILOLOGII: UJĘCIE ‘PORTALOWE’. snp 2019, 19, 143-169.