(1)
Meinel, K. RECEPCJA ESTETYCZNA POEZJI KONKRETNEJ NA LEKCJI JĘZYKA OBCEGO. snp 2019, 19, 265-279.