(1)
Zaniewski , J.; Nizhneva, N. Antropolingwistyka: Przegląd Problematyki. snp 2020, 20, 233–245.