(1)
Zaniewski , J. .; Nizhneva, N. . Antropolingwistyka: Przegląd Problematyki. snp 2020, 20, 233–245.