(1)
Oueslati, J.; Wolarska, A. Arabskie zapożyczenia Leksykalne W języku hiszpańskim. snp 2021, 21, 149-186.