(1)
Oueslati, J. Kalendarz Rolniczy Ḡaylāna W Tunezyjskiej Kulturze Ludowej – między Mitem a rzeczywistością: Próba Analizy Socjolingwistycznej. snp 2022, 22, 115-151.