Krawczak, M. (2018). Poznańska szkoła ekolingwistyki. Scripta Neophilologica Posnaniensia, (17), 145-192. https://doi.org/10.14746/snp.2017.17.11