Woźniewicz, W. (2018). Ekologiczno-językowe aspekty kłamstwa i manipulacji. Scripta Neophilologica Posnaniensia, (17), 455-466. https://doi.org/10.14746/snp.2017.17.31