Kaus, J. (2018). Dlaczego w komunikacji międzyosobowej powstają konflikty?. Scripta Neophilologica Posnaniensia, (17), 135–143. https://doi.org/10.14746/snp.2017.17.10