Ochotna, D. (2018). Język polskiej agory wirtualnej – żargon czy pidgin? Próba definicji na podstawie opracowania McArthura (1992). Scripta Neophilologica Posnaniensia, (16), 85–98. https://doi.org/10.14746/snp.2016.16.05