Skjekkeland, M. (2018). Norsk språk i møte med engelsk. Scripta Neophilologica Posnaniensia, (16), 139-144. https://doi.org/10.14746/snp.2016.16.09