Zaniewski, J., Griniev-Griniewicz, S., & Nizhneva, N. (2018). Antropolingwistyka dzisiaj: wyniki i perspektywy. Scripta Neophilologica Posnaniensia, (16), 157–170. https://doi.org/10.14746/snp.2016.16.11