Jahr, E. H. (2018). De lange linjer i norsk språkhistorie etter 1814 – nasjonal og sosial språkstrid og språkplanlegging. Scripta Neophilologica Posnaniensia, (15), 83–93. https://doi.org/10.14746/snp.2015.15.06