Zabrocki, W. (2018). Między eksplanacją a eksplikacją – przyczynek do metodologii lingwistyki. Uwagi na marginesie Historii humanistyki Rensa Boda. Scripta Neophilologica Posnaniensia, (15), 179-185. https://doi.org/10.14746/snp.2015.15.13