Stępkowska, A. (2018). Teatr jednego aktora, czyli szekspirowski monolog w Ryszardzie III. Scripta Neophilologica Posnaniensia, (15), 207–218. https://doi.org/10.14746/snp.2015.15.15