Zajas, K. (2018). Wielokulturowe Inflanty Polskie. Część I. Scripta Neophilologica Posnaniensia, (15), 247–264. https://doi.org/10.14746/snp.2015.15.17