Kubaszczyk, J. (2018). Wyobraźnia tłumacza a naoczność świata przedstawionego. Scripta Neophilologica Posnaniensia, (14), 89-100. https://doi.org/10.14746/snp.2014.14.05