Puppel, J. (2018). Układ twarzy i gestosfery w kontekście konfliktu komunikacyjnego w komunikacji bezpośredniej. Scripta Neophilologica Posnaniensia, (14), 127-137. https://doi.org/10.14746/snp.2014.14.08