Koszko, M. (2018). Pejzaż językowy jako nośnik dziedzictwa kulturowego, na przykładzie miasta Poznania. Scripta Neophilologica Posnaniensia, (13), 23-35. https://doi.org/10.14746/snp.2013.13.03