Zaniewski, J., Nizhneva, N., Nizhneva-Ksenofontova, N., Ivanauskas, K., & Trancygier-Koczuk, Z. (2018). Polityka językowa w układzie transgranicznym (Polska, Litwa, Białoruś). Scripta Neophilologica Posnaniensia, (13), 129–147. https://doi.org/10.14746/snp.2013.13.12