Puppel, S. (2018). Recenzja apologetyczna publikacji wydziałowej pt. Scripta manent – res novae, przygotowanej na okoliczność 25-lecia istnienia Wydziału Neofilologii UAM (1988–2013). Scripta Neophilologica Posnaniensia, (13), 247-250. https://doi.org/10.14746/snp.2013.13.19