Misterski, H. (2018). Problem identyfikacji najstarszego zasobu leksykalnego pochodzenia dackiego w języku rumuńskim (terminologia substratu wobec paraleli albańskich). Scripta Neophilologica Posnaniensia, (8), 147–161. https://doi.org/10.14746/snp.2006.08.11