Markunas, A. (2018). Początki i teraźniejszość filologii rosyjskiej na UAM. Scripta Neophilologica Posnaniensia, (8), 313-323. https://doi.org/10.14746/snp.2006.08.24