Hwang, H.-N. (2018). Szyk zdania języka koreańskiego z perspektywy orzeczenia. Scripta Neophilologica Posnaniensia, (7), 25-38. https://doi.org/10.14746/snp.2005.07.03