Puppel, S., & Puppel, J. (2018). Zagadnienie percepcji języka naturalnego w triadzie: język ojczysty – język globalny – język sąsiedni na przykładzie triady język polski – język angielski – język niemiecki w ujęciu ekolingwistycznym: próba typologii. Scripta Neophilologica Posnaniensia, (7), 55–95. https://doi.org/10.14746/snp.2005.07.05