Abbas, A. (2018). Różnorodność tematyczna twórczości poety irackiego Muhammada Mahdi al-Gawahiriego. Scripta Neophilologica Posnaniensia, (6), 263–282. https://doi.org/10.14746/snp.2004.06.15