Woźniewicz, W. (2018). Ideologia rosyjska dawniej i dziś. Koncepty i realia. Scripta Neophilologica Posnaniensia, (6), 309-317. https://doi.org/10.14746/snp.2004.06.19