Rutkowski, P. (2018). Neuropsychologiczne uwarunkowania składni liczebników głównych. Scripta Neophilologica Posnaniensia, (5), 209-233. https://doi.org/10.14746/snp.2003.05.15