Jasiakiewicz, W. (2018). Imperializm brytyjski i rosyjski na kartach Vacation tourist Williama George’a Clarka. Scripta Neophilologica Posnaniensia, (5), 287–296. https://doi.org/10.14746/snp.2003.05.20