Janaszek, K. (2018). Akwizycja języka obcego w świetle niektórych czynników związanych z osobowością uczącego się. Scripta Neophilologica Posnaniensia, (4), 3-14. https://doi.org/10.14746/snp.2002.04.01