Papiór, J. (2018). Testamenty polityczne Hohenzollernów i programowanie stosunku do Polski. Scripta Neophilologica Posnaniensia, (3), 201-220. https://doi.org/10.14746/snp.2001.03.16