Wilczyńska, M. (2018). Wizerunek władcy w kronikach średniowiecznych. Na przykładzie Bolesława Chrobrego i Włodzimierza Monomacha. Scripta Neophilologica Posnaniensia, (3), 231–245. https://doi.org/10.14746/snp.2001.03.18