Demenko, G. (2018). Prozodia w systemach dialogowych XXI wieku. Scripta Neophilologica Posnaniensia, (2), 49–64. https://doi.org/10.14746/snp.2000.02.03