Kubaszczyk, J. (2018). Substantywizacje i ich tłumaczenie jako problem kognitywistyczny i translatoryczny: Siedmiostopniowy model ekwiwalencji semantycznej. Scripta Neophilologica Posnaniensia, (2), 95–113. https://doi.org/10.14746/snp.2000.02.05