Vetulani, G. (2018). Zasady budowy hasła słownikowego dla kolokacji werbo-nominalnych. Scripta Neophilologica Posnaniensia, (2), 173–190. https://doi.org/10.14746/snp.2000.02.10