Dyrlica, M. (2018). Piękno a muzyka. Przyczynek do rozważań na temat związku między pięknem a prawdą. Scripta Neophilologica Posnaniensia, (12), 67–78. https://doi.org/10.14746/snp.2012.12.07